Laatste update : 01 nov. 2012

Tekstvak: Zoekt u onze naamgenoot 
uit Waalre? 
Klik op het logo 
 
4x4 OFFROAD 
SERVICE  
WAY2B
Tekstvak: WAY2B Bedrijfsadviezen
Omdat een goede vakman nog geen goede ondernemer is!

 

STATS_START-->

<script language="javascript"><!--

sver = 10;screensize=";colors="";navlan="";plug="";

ref = escape(document.referrer)+"";

sUrl = escape(document.URL)+"";

if((ref=="") || (ref=="undefined")){ref="bookmark";};

nav=navigator.appName;

if(nav.substring(0,9)=="Microsoft"){nav="MSIE";};

version=Math.round(parseFloat(navigator.appVersion)*100);

if((nav=="MSIE") && (parseInt(version)==2)){version=301;};java="";

if(navigator.appName=="Netscape"){ if(version>400) navlan=navigator.language;

if(version>300)for(var i=0;i<navigator.plugins.length;i++)plug +=navigator.plugins[i].name+":"};

//--></script>

<script language="javascript1.1"><!--

sver=11;java=(navigator.javaEnabled()==true)?"y":"n";

//--></script>

<script language="javascript1.2"><!--

sver=12;screensize=screen.width+"*"+screen.height;

colors=(nav=="MSIE")?screen.colorDepth:screen.pixelDepth;

if(colors=="undefined"){colors="";};

//--></script>

<script language="javascript1.3"><!--

sver=13;

//--></script>

<script language="javascript"><!--

arguments="&nav="+nav+"&version="+version+"&screensize="+screensize+"&colors="+colors+"&sver="+sver;

arguments+="&java="+java+"&rf="+ref+"&navlan="+navlan+"&plug="+escape(plug)+"&sUrl="+sUrl;

document.write ("<A HREF='http://stats.ladot.com/asp/login.asp?sSiteName=way2b' target=_blank><IMG BORDER=0 height=24 width=32 SRC='http://hit.ladot.com/asp/hit.asp?sSiteName=way2b" + arguments + "&sExtra=None'></A>")

//--></script>

<script language="javascript1.2"><!--

document.write("<");document.write("!--");

//--></script>

<noscript>

<a href='http://stats.ladot.com/asp/login.asp?sSiteName=way2b' target=_blank>

<img BORDER=0 height=24 width=32 src='http://hit.ladot.com/asp/hit.asp?sSiteName=way2b'></a>

</noscript>

<script language="javascript1.2"><!--

document.write("--");document.write(">");

//--></script>

<!--LADOTSTATS_END-->

 

Tekstvak: Tekstvak: Welkom op de website van WAY2B in Almere!

Het idee achter WAY2B is ontstaan nadat duidelijk werd 
dat het zelf opstarten van een bedrijf niet alleen moeilijk, duur en 
tijdrovend is, maar ook dat er iedere dag weer nieuwe wijzigingen zijn! 
Omdat 95% van de starters de kennis en tijd niet heeft om zelf alles 
uit te kunnen zoeken, en dit ook niet wil, zijn wij een bedrijf opgestart 
dat de beginnende starter helpt bij zijn / haar lange en vaak 
frusterende  strijd op de weg naar ondernemersland. 

Voor een klein en vast bedrag wordt u compleet en concreet ontzorgd.
Zo kunt u direct verdienen en binnen 2 maanden is alles rond!